ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010110 מתאריך 15/08/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים887/ 10/ 2עררבגין תוכניות ג'/851 ו- ג/במ/103
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8101/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג'851,ג/במ/103,ג'/10715
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8105/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4014 , ג/12970 , ג/6761
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים822/ 11/ 2ערר בגין תוכנית ג/5194
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים826/ 11/ 2ערר בגין תוכניות תממ/17/2, תמ"א/36/א'
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים829/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/3699, ג/6766
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים837/ 11/ 2ערר על שומה של השמאי מכריע בגין תוכנית ג/בת/180
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים838/ 11/ 2ערר בגין תוכנית ג/6540
הגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים844/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכניות ג/704 ,ג/6695 , ג/14573
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים846/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכניות ג/1313, ג/8471
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים847/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/2634, ג/5194