ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2011010 מתאריך 12/09/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, כבריתוכניתג/ 17670חוות לולים, כברי
מרום הגליל, פרודתוכניתג/ 17954שנוי יעוד קרקע למתקנים הנדסיים, קיבוץ פרוד
נושא.פרוטוקולאישור פרוטוקול מיום 29/12/2011
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 19637קביעת יעודי קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה אלקוש
מעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 19735מושב שומרה קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 19734מושב עין יעקב קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 19733מושב עבדון קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 19738מושב חוסן קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 19737מושב מעונה קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדר לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 19736מושב אבן מנחם קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי טלה
מרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 19750מושב עלמה מבני משק לולי הטלה
הגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 19751מושב מרגליות
הגליל העליוןתוכניתג/ 19748כפר יובל מבני משק לולי הטלה
מרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 19749קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה, מושב כפר שמאי
מרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 19752מושב דלתון מבני משק לולי הטלה