ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2011010 מתאריך 28/08/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתעמק/ מק/ 22שינוי בהוראות תשתית חשמל, מעלה גלבוע
הגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 156איחוד וחלוקה ללא הסכמה, נעורה11/12/2011
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 10/ 44איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחנין16/01/2012
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 34איחוד וחלוקה ללא הסכמה והקטנת קווי בנין, סחנין17/11/2011
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 16468/ 1שינוי קו בנין אחורי צידי, עפולה28/06/2012
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 15שינוי קווי בנין למצב הקיים, שעב02/02/2012
מגדל העמקתוכניתמה/ מק/ 4772/ 1שינוי קווי בניןוהחלפת שטחים , מגדל העמק22/02/2012
הגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 5361/ 3שינוי מיקום אזור מגורים בנחלה 42, הזורעים04/11/2012
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 11188/ 10שינוי הוראות בינוי, רובע ישראל, עפולה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 140/ 11שינוי בקו בנין צידי , מגרש 122, הושעיה30/05/2012
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 140/ 03שינוי בקו בנין צידי, מגרש 416, הושעיה28/06/2012
יזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתיז/ מק/ 16463/ 01חלוקה למגרשים ושינוי הוראות בינוי, דברת10/05/2012
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 9421/ 1בינוי ברח' אסף שמחוני , עפולה עילית18/10/2012
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 11שינוי קו בנין, טמרה04/11/2012
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 03שינוי קו בנין + אייחוד מגרשים בהסכמת הבעלים02/02/2012
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 99שינוי הוראות בניה, כפר כנא02/02/2012
הגליל התחתון, בית רמוןתוכניתגת/ מק/ 10034/ 2הרחבה קהילתית, בית רימון
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 28שינוי קו בנין, כעביה - חג'אגרה, טבאש10/05/2012
מבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 61שינוי בהוראות בניה, ריינה
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 11/ 14איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין , אעבלין
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 13שינוי קווי בניה, שעב02/02/2012
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 154שינוי קו בנין, ראש פינה02/02/2012
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 211/ 06שינוי קווי בניין והגדלת תכסית במגרש 31 גוש 10603 במושב שדה יעקב22/02/2012
מרום הגליל, שפרתוכניתמה/ מק/ 8292/ 1חמדת ימים-החלפת מיקום של שטחי מגורים לפי סעיף 62 א(א)
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 11/ 26תכנית שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית במגרש מס' 62/10 שפרעם
צפתתוכניתצפ/ מק/ 53מפורטת בהר כנען, צפת
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 8156/ 64שינוי הסדרי תנועה במגרש מס' 17530/05/2012
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 14554/ 070שינוי בהוראות קווי בניין גוש 13855 חלקה 121 מגרש 4-חצור
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 16שינוי קווי בניין והגדלת תכסית בחלקה 146 גוש 17783 באחוזת ברק02/02/2012
יזרעאלים, זרזירתוכניתיז/ מק/ 1707/ 03שינוי בקווי בניין-זרזיר22/02/2012
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 10/ 84שינוי בקווי בניין למגרש בשפרעם06/09/2012