ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010113 מתאריך 13/09/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 11/ 2תכנית שינויים לתוספת מגורים
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 11/ 2תשריט חלוקה ח-116/10
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 11/ 2ערר על מתן היתר בניה
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 11/ 2ערר על מתן היתר בניה
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 11/ 2לגליזציה לתוספת לקיים
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 11/ 2הטמנת צובר 500 גלון תת קרקעי
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 11/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
קצריןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 11/ 2אי מתן טופס 4
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 11/ 2היתר בניה לא חוקי
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 11/ 2היתר בניה לא חוקי