ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010114 מתאריך 20/09/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 11/ 2תוספת חנות לבנין קיים
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 11/ 2לגליזציה להריסת 8 מבנים ,הצבת מבנה ממ"ד יביל ומבנה יביל ומכולה.
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 11/ 2מרפסת לבית קיים
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 11/ 2מרפסת לבית קיים
מטה אשר, בצתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 11/ 2ערר על תכנית בינוי תב/25/2011, חוף בצת
מטה אשר, בצתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 11/ 2ערר על תכנית בינוי תב/25/2011
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה231/ 11/ 2תכנית מפורטת 29/09