ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010116 מתאריך 04/10/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, כפר מסריקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 11/ 2מתקן התפלה למים בארות מליחים + קוי צינורות מים מלחים מבאות וקו מי תמלחת
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 11/ 2ערר על מתן היתר בניה
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 11/ 2ערר על מתן היתר בניה
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 11/ 2הקמת בניין מגורים חדש 6 יחי"ד
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 11/ 2לגיטימציה לשינוי חומר עמודי פרגולה מעץ לבטון
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 11/ 2אי מתן טופס 4
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 11/ 2תכנית שינויים- תוספת מרפסת מקורה=גדרות
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 11/ 2הקמת מספרה ומכון יופי
מרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 11/ 2תוספת בנייה למחסן קיים+לגיטימציה למאזני גשר
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 11/ 2אולם חתונות
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 11/ 2היתר בניה לא חוקי
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 11/ 2היתר בניה לא חוקי