ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010120 מתאריך 01/11/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 11/ 2לגליזציה לתוספת לקיים
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה185/ 11/ 2תכנית מפורטת נצ/מק/1161
אצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 11/ 2בית מגורים חדש
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 11/ 2תוספת מבואה ומרפסת לבניין קיים.
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 11/ 2תוספת קומה+חדר+סגירת מרפסת
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 11/ 2מחסן חקלאי
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 11/ 2מבנה חקלאי