ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010124 מתאריך 22/11/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יקנעם עילית, מבוא העמקיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה140/ 10/ 2הרחבת בית קברות יוקנעם עילית
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 11/ 2תשריט לאיחוד וחלוקה
אצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 11/ 2בית מגורים חדש
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 11/ 2אי מתן טופס 4
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 11/ 2תוכנית שינויים שוינוי במיקום הממ"דים
מעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 11/ 2לגיטימציה למערכת פווטו וולטאי
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 11/ 2היתר בניה לא חוקי
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 11/ 2בית מוצע
אצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 11/ 2תוספת מגורים ליחידה קיימת
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים