ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34

מס' 2011010 מתאריך 13/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 17045קיבוץ לוחמי הגיטאות16/07/2012
עמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 17748מגורים 2008, עין גב11/09/2012
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 18229שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ב', צפון מזרח נחף16/07/2012
מרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 18492שינוי הוראות בניה למתחם משקי, כלנית
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 18546קנטרי קלאב, אזור תעשיה מג'דל שמס
משגב, שפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 19201בית אריזה פקעות, יודפת
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 19637קביעת יעודי קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה אלקוש
מעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 19735מושב שומרה קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 19734מושב עין יעקב קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 19733מושב עבדון קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 19738מושב חוסן קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 19737מושב מעונה קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדר לולי הטלה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 19736מושב אבן מנחם קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי טלה
מרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 19750מושב עלמה מבני משק לולי הטלה
הגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 19751מושב מרגליות
הגליל העליוןתוכניתג/ 19748כפר יובל מבני משק לולי הטלה
מרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 19749קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה, מושב כפר שמאי
מרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 19752מושב דלתון מבני משק לולי הטלה