ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2011015 מתאריך 01/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתעמק/ מק/ 22שינוי בהוראות תשתית חשמל, מעלה גלבוע
טבריהתוכניתטה/ מק/ 10484/ 7שינוי קווי בנין, טבריה22/02/2012
יזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 04הגדלת שטח המיועד למבני משק והגדלת התכנסית ,חנתון22/02/2012
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 12567/ 2/ 1שינויים במתחם C2-A ' עפולה
טבריהתוכניתטה/ מק/ 17201/ 1שינוי בקווי בנין,מתחם "ביג" טבריה16/01/2012
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 25רח' גלבוע, עפולה
הגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ 4405/ 5שינוי גאומטרי של שטח המגורים בנחלה מס' 86-שדה אילן10/05/2012
הגליל התחתון, מסדתוכניתגת/ מק/ 8945/ 2הקטנת קווי בניין, מסד30/05/2012
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1143שינוי קווי בניין שכונת סאלזיאן - נצרת30/05/2012
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 56שינוי בהוראות ומגבלות בניה - עין מאהל
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1163הקטנת קווי בניין צידיים ואחוריים ל-3 מ' במקום 4 מ'.
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתבבכ/ מק/ 6759/ 11/ 24שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט - ראמה
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 41שינוי קווי בניין וגובה10/05/2012
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 65הגדלת מס' יח"ד במגרש - רמת ישי30/05/2012
טבריהתוכניתטה/ מק/ 6847/ 16שינוי קו בניין - רח' רונן חלפון 2 - טבריה
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתגא/ מק/ 11/ 23שינוי בקוי בניין למגרש 17 - ביר אל מכסור10/05/2012
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 12567/ 6מתחמים B1, B2 - עפולה
הגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 10שינוי בקווי בניין באזורי מגורים א' - גבעת אבני08/08/2012
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, הילהתוכניתמג/ מק/ 41/ 2008תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין, שינוי בדבר עיצוב ארכיטקטוני - מצפה הילה
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 3481/ 07שינוי קווי בניין - חג'אג'רה10/05/2012
יזרעאלים, זרזירתוכניתיז/ מק/ 4551/ 13שינוי בקווי בניין למגרש 484 בזרזיר30/05/2012
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1171שינוי בקווי בניין, נצרת06/09/2012
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 12140/ 03שינויים נקודתיים בנחלה מס' 91 - מושב היוגב
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 12003/ 09איחוד וחלוקה מחדש ושינויים בקווי בניין באלון תבור - טוף מרום הגולן06/09/2012
יקנעם עיליתתוכניתיק/ מק/ 297/ 01הנחיות בינוי לפי שימושים, לשטחי מסחר - יוקנעם עלית28/06/2012
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 7324/ 01הסדרת ייעוד קרקע ע"י איחוד וחלוקה ושינוי קווי בניין - עמק השלום28/06/2012
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12460/ 11/ 6שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת תכסית - סכנין08/08/2012
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 143/ 12שינוי קו בניין צידי, רח' שביל תמוז 45 - כרמיאל