ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2012001 מתאריך 28/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 18712שנוי יעוד מתיירות למגורים א', רמת ישי
נושא0900אישור פרוטוקול קודם
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 19693שינוי בהוראות וזכויות בניה משהד
נהריהתוכניתג/ 19674הגדלת אחוזי הבניה ברח' בלפור 45, נהריה
קצריןתוכניתג/ 19705בית כנסת רובע גמלא קצרין
נצרתתוכניתג/ 19711שינוי בקו בנין לפי סעיף 62.א.א.4, נצרת