ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2012012 מתאריך 09/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מגדל, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 13484שמורת טבע סלע הנמלה,
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 17301יעוד שטח לתחנת שאיבה, חורפיש13/03/2012
מטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 18310הרחבת חוות לולים, גשר הזיו14/06/2012
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 18485שנוי יעוד קרקע להרחבת חוות לולים קיימת, גורן
צפתתוכניתג/ 19022מצפה הימים24/05/2012
גולןתוכניתג/ 19131מאגר עורבים, גולן
גולן, חספיןתוכניתג/ 19142מאגר בני ישראל, חיספין
נושא09:00אישור פרוטוקול קודם
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 19464שינוי יעוד משמורת טבע למגורים בסמוך לבית ג'אן
גולןתוכניתג/ 19603מתקני מים פזורה
עמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 19766תוכנית שינוי יעוד למתקנים הנדסיים - תל קציר