ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012006 מתאריך 15/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15056שמורת טבע הר שכניה, ומערת שכניה
נצרת עיליתתוכניתגנ/ 18158שכונת בן גוריון, רח' ציפורן 8א', נצרת עילית
נושאמחוז-צפון(4)אישור פרוטקולים