ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010140 מתאריך 07/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 11/ 2ניתוק חשמל
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים258/ 11/ 2ערר על תכנית בינוי 6/מע/0198
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 11/ 2לגיטימציה להצבת מתקן שלט
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים260/ 11/ 2לגיטימציה למרפסת קיימת
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 11/ 2הקמת תחנת תדלוק-חנות-משרד-משאבות
גבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 11/ 22 יחידות מגורים+ממ"ד
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
הגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 12/ 2הקמת גדר