ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010142 מתאריך 14/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה301/ 11/ 2ערר בתכנית מפורטת מק/יז/02/16443
הגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים308/ 11/ 2מגורים+ ח.ש בשטח של 513 מ"ר
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים309/ 11/ 2מגורים ללא זכויות בנייה
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים311/ 11/ 2שימוש חורג במבנה קיים חדרי שיזוף וחדרי מסאג'
גבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים313/ 11/ 2תוספת מרפסת+רעפים וממ"ד
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים320/ 11/ 2לגיטימציה לשינויים מהיתר+לגיטימציה לסגירת ק. עמודים +תוספת שטח וממ"ד לקיים
גבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה321/ 11/ 2ערר בתכנית מפורטת גא/מק/34/10
גבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה006/ 12/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' גא/מק/34/10