ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010146 מתאריך 06/03/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 11/ 2הקמת מתקן תקשורת
אצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים300/ 11/ 2התנגדות לשימוש חורג ממבנה ציבור לאולם אירועים
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 11/ 2תוספת בנייה של קומה נוספת
אצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים312/ 11/ 2שימוש חורג ממבה ציבור לאולם ארועים
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 12/ 2תוספת מחסן ופרגולות
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 12/ 2הקמת 5 יחידות דיוטר