ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2012007 מתאריך 23/04/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 7799תחנת תידלוק וקביעת הוראות פיתוח, גנוסר
עמק הירדן, שער הגולןתוכניתג/ 18138רה תכנון שטח "המחנה" והרחבתו, שער הגולן
עכותוכניתג/ 18252שופרסל, עכו
עמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 18508מתן הנחיות מיוחדות, כנרת
נצרת עיליתתוכניתג/ 18509הרחבת בית עלמין, נצרת עילית
הגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 18654ספורט ונופש, צומת הגומא11/09/2012
עמק המעיינות, מירבתוכניתג/ 19005מטעי מנגו, מירב01/11/2012
נושא1230הפסקה
נושא1.אאישור פרוטוקול קודם
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 19459שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ודרכים, כפר מנדא06/08/2012
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 19581שינוי יעוד מגורים ודרך גישה - יאנוח
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 19732שינוי הוראות בניה במגרש מס' 52 נטועה
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית13/ 19485אתר תצפית הר אדיר
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 19746שינוי יעוד קרקע למבנים ומוסדות ציבור- כיסרא06/08/2012
נצרתתוכניתג/ 19821שינוי יעוד ממגורים למגורים ב' ומיוחד לדרך מוצעת והגדלת אחוזי בניה-נצרת
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19827הרחבה נקודתית באזור תעשיה ירכא
מגדל העמקתוכניתג/ 19896מטווח עירוני במגדל העמק
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 19921שימוש חנייה בשפ"צ מתחם בית המכס, ראש פינה .
מגדל העמקתוכניתג/ 19895תוספת זכיות בנייה - בחלקה 23 מגדל העמק.
מגדל העמקתוכניתג/ 19905הסדרת שימושי קרקע למסחר ותעשיה - מגדל העמק
עפולהתוכניתג/ 19925מגורים רוי - עפולה
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19934שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר ותיירות
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19956שינוי קו בנין והקטנת קילדקס ירכא
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19955שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים דרך ושצ"פ ירכא
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19954שינוי ייעוד משטח למבנה ציבור למגורים - ירכא.
כרמיאלתוכניתג/ 19963גבעת מכוש רחוב יונת הבר 18 כרמיאל
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 20033חלוקת מגרש 32,ראש פינה.
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 20101הגדלת אזור מסחר ותעשיה במערב ירכא
מטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 20226חיבורים לדרך שירות של דרך 4, מזרעה
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 20276הרחבת אזור מסחר ותעסוקה- ירכא