ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2012007 מתאריך 08/05/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושא.פרוטוקולאישור פרוטוקול מיום 29/12/2011
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19689שינו יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש סכנין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19725שינוי תוואי דרכים מס' 39 - ו 35 סכנין
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 19724שינוי יעוד מדרך למגורים א' בפינת הרחובות ספיר אודם מעלות תרשיחא
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 19722שינוי יעוד מחניה דרך משולבת ושטח ציבורי משולב, למבנים ומוסדות ציבור מעלות
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 19709הרחבת אזור מגורים דרומית לנחל פקיעין
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 19712שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים ומבני ציבור דיר חנא
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 19758הגדלת אחוזי בניה ל - 120% במקום 100% ושינוי קווי בנין דיר חנא
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 19791ביטול קטע דרך הרחבת צומת ושינוי קווי בנין וגודל מגרש מינימלי עראבה
משגב, לבוןתוכניתג/ 19819הגדלת אחוזי בניה במגרש 137 לבון
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 19810כביש כניסה מזרחית לפקיעין.
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 19839שינויים תכנונים במגרש 69/4/3 והתאמתו לבניה חדשה כפר מנדא
נצרת עיליתתוכניתג/ 19857רח' יזרעאל נצרת עלית
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19840שינוי יעוד ממגורים למסחר אעבלין