ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010156 מתאריך 01/05/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 12/ 2אתר תיקשורת ע"ג עמוד חשמל
הגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 12/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 12/ 2קיר מוצע באורך של 28 מ'
הגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 12/ 2ערר בעניין תשריט חלוקה תח/בו/240