ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010159 מתאריך 15/05/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 11/ 2מחסן חקלאי
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 12/ 2בית מגורים 9 קומותמעל קומת עמודים
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 12/ 2בקשה לשימוש חורג ממבנה תעשיה לאולם ארועים
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה063/ 12/ 2ערר בגין תכנית מפורטת נצ/מק1151
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 12/ 2בקשה להיתר בתי מגורים
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 12/ 2בקשה להיתר בניית בתי מגורים
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 12/ 2בקשה להיתר בניית בתי מגורים
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 12/ 2בקשה לבניית בתי מגורים
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 12/ 2תוספת יחידות דיור בבניין מגורים
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 12/ 2בקשה להיתר בית מגורים
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 12/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 12/ 2בקשה להירת בית מגורים
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 12/ 2תוספת לקיים קומה "0"+ תוספת יח"ד בקומה 1