ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2012009 מתאריך 13/06/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כרמיאלתוכניתגנ/ 18422רח' גמלא 13, שינוי זכויות וקווי בניין, כרמיאל
נהריהתוכניתג/ 18956הגדלת צפיפות ואחוזי בניה ברח' העליה 30, נהריה11/09/2012
מבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 18993שנוי בזכויות בנייה, משהד01/11/2012
כרמיאלתוכניתג/ 19024הגדלת זכויות בנייה, הוספת קומת מרתף ויחידת דיור נפרדת, כרמיאל19/11/2012
נושא0900אישור פרוטוקול קודם
נצרתתוכניתג/ 19298שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת23/10/2012
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19315הסדרת דרך עין מאהל
הגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתג/ 19362הגדלת זכויות בניה מגרש 396, גבעת אבני11/09/2012
הגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתג/ 19363הגדלת זכויות בניה מגרש 466-גבעת אבני11/09/2012
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19402הסדרת חלק ממבנה שחדר לתחום דרך, כפר כנא
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19401שינוי בהוראות וזכויות בניה לצורך הוספת קומת חניה, ריינה01/11/2012
טבריהתוכניתג/ 19730מגרש 40 טבריה
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19907הסדרת מערכת דרכים בעילוט
נהריהתוכניתג/ 19970הגדלת אחוזי בניה ברח' ויצמן 10, נהריה
נהריהתוכניתג/ 19975הגדלת אחוזי בנייה ברחוב וייצמן 132, נהרייה .
טבריהתוכניתג/ 20039שינוי זכוית בניה- מתחם בזלת - טבריה
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 20067שינוי במערכת הדרכים ושינוי בהוראות וזכויות בניה
נהריהתוכניתג/ 20056הגדלת צפיפות ,אחוזי בניה וקומות שדרות הגעתון 48 נהריה
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 20094שינויים במערכת הדרכים ובפריסת השטחים הציבוריים עין מאהל
נהריהתוכניתג/ 20076הגדלת אחוזי בניה צפיפות ותוספת קומה ברחוב הסחלב 4, נהריה
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 20087הרחבה נקודתית למגורים ומבנה ציבור
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 20084הסדרת יעודי הקרקע במגרש עילוט
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 20214הסדרת יעודי קרקע ותוואי דרכים, בסמת טבעון
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20218שינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא