ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012018 מתאריך 20/06/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, משגב, ביר אל-מכסור, שפרעםתוכניתג/ 16242מחצבת חנתון
מטה אשר, אפקתוכניתג/ 16357הרחבת קיבוץ אפק
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 18570אגודת איכרי ראש פינה, מגרש 40, ראש פינה11/09/2012
נושאמחוז-צפון(4)אישור פרוטקולים
עמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 19465לול - מעלה גלבוע23/10/2012