ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010162 מתאריך 03/06/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים905/ 10/ 2תביעת פיצויים מתמא 37 ב
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים894/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'1287, ג'/6725, ג'/11764,טה/מק/ג/14/287
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים895/ 11/ 2ער היטל השבחה בגין תכניות ג'/287,ג'/6725, ג'/11764,טה/מק/ג/14/287
מבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים801/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים802/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
מבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים803/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
מבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים804/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
מבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים805/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 וג/14589
מבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים806/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
מבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים807/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
מבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים808/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 וג/14589
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים811/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/3417
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים830/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/2213 ו ג/6760
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים831/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/2213 ו ג/6760
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים832/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/2213 ו ג/6760
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים834/ 12/ 2ערר היטל השבחה על שמאית מכריעה בגין תכנ ית ג'/14169
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים835/ 12/ 2ערר על שמאית מכריעה בגין תכנית ג'/14169
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים852/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/851 ו ג/10715
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים854/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין שמאי מכריע בין תכניות ג'/1313, ג'/8471