ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010164 מתאריך 12/06/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 11/ 2תוספת בנייה של קומה נוספת
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 12/ 2הקמת מבנה מסחרי חדש
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 12/ 2הצבת מכולה כמחסן חקלאי+גדר רשת
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה104/ 12/ 2ערר בגין תכנית מפורטת 8/מעמק/94/16835
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 12/ 2לגיטימציה ותוספת בבית משותף
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 12/ 2בקשה למחסן חקלאי