ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2012007 מתאריך 05/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאליםבקשה ועדה מקומיתסאלם2010 / 002שימוש חורג משטח חקלאי לגן אירועים
נושא09:00אישור פרוטוקול קודם
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתחורפיש 19719/ 6לגליזציה למבנה קיים שינוי להיתר 1381
הגליל התחתון, אילניהבקשה ועדה מקומית22/ 15152שימוש חורג במחסן קיים למגורים
מבוא העמקיםבקשה ועדה מקומית3/ 16910שימוש חורג לתחנת מעבר לפסולת
שפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומית20120110בקשה לשימוש חורג ומחסן חקלאי קימים לפי היתר מס" 45/04 למכירת צמחי בית וגן
הגלבוע, הגילבוע, רמת צביבקשה ועדה מקומית21/ 17092תוספת סככת רפת מוצעת+ מתבן+ הריסת סככת מתבן
עכובקשה ועדה מקומית106/ 18016שיפוץ מבנה קיים ותוספת בניה