ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2012012 מתאריך 23/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושא0900אישור פרוטוקול קודם
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19840שינוי יעוד ממגורים למסחר אעבלין
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19845שינוי תוואי דרך מס' 15, אעבלין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19916הגדלת אחוזי בנייה שינוי קווי בניין ,הגדלת מס' קומות וגובה הבניין סכנין
לב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 19958שינוי יעוד מחקלאי למגורים שצ"פ והזזת דרך, סכנין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19965הגדלת אחוזי בנייה,שינוי תכליות ושינוי גודל מגרש מינמאלי, סכנין .
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19987הצרת דרך מס' 12 , סכנין .
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 19978הסדרת דרך גישה למגרשים,שפרעם.
נהריהתוכניתג/ 20030הגדלת צפיפות ,אחוזי בניה וקומות , ברחוב המעפילים 2 - נהריה
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 20062שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ,שצ"פ ודרך משולבת ג'וליס.
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 20047שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים א' בכפר גדעון
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20051שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב ושינוי קווי בנין בהתאם למסומן, סכנין
כרמיאלתוכניתג/ 20071בית קפה העירה מרכז כרמיאל
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 20183יעוד מגרשים 129 - 127 למגורים יסוד המעלה