ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2012014 מתאריך 06/08/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, מצובהתוכניתג/ 18198קיבוץ מצובה
גולן, אל-רוםתוכניתג/ 18402קיבוץ אלרום
מעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 18495שנוי יעוד ממבני משק למסחר ותעשיה, צוריאל
נושא09:00אישור פרוטוקול קודם
נושא1230הפסקה
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 19571שינוי נערכת דרכים, שפרעם
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19624שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריים ב' סכנין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19727תוספת שטח למגורים בדרום סכנין.
הגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 19751מושב מרגליות
בקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 19786הרחבת אזור מסחר משולב בתעסוקה, בענה
נצרתתוכניתג/ 19884מוסד אקדמי - נצרת23/10/2012
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 19912שינוי יעוד לבית קברות,שצ"פ ודרך - כפר מנדא
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 19836תיקון תואי דרכים - שפרעם
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19981תוכנית מפורטת לשנוי משטח חקלאי למסחר ותעסוקה - שטח ציבורי פתוח וחניון
גולן, יונתןתוכניתג/ 20027איחוד מגרשים ושינוי ייעוד, יונתן.
הגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 20068מגרש 52 - מושב ארבל
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20042שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב' דרכים ושצ"פ
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 20049עדכון יעודי קרקע והגדרת זכויות והוראות בניה (רה- תכנון) בשכונת החילים -חורפיש
שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 20115שינוי יעוד מחקלאי למסחר תיירות ודרכים, כאבול
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 20111שינוי בהוראות וזכויות הבניה בתחנת הדלק - אעבלין
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 20137שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למגורים ב' - פקיעין
מגדל העמקתוכניתג/ 20153הגדלת שטחי בניה ותכסית - מגדל העמק
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20189תוספת שטח למגורים בדרום סכנין, סכנין
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 20264תחנת תידלוק ושירותי דרך, מעונה.
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 20281קביעת זכויות והראות בנייה למבנים ומוסדות ציבור במתחם ביה"ס.