ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2012014 מתאריך 08/08/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושא15200אישור פרוטוקול מיום 28/5/2012
מגדל העמקתוכניתג/ 19165קביעת זכות מעבר ושפ"פ במגרשי תעשיה ברח' הגביש, מגדל העמק
מעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 19231התווית דרך שירות, בוקעתא
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19391שינוי בהוראות וזכויות בניה יפיע
נצרתתוכניתג/ 19417שינוי בהוראות בניה נצרת
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19481שינוי בהוראות וזכויות בניה, עין מאהל01/11/2012
נצרתתוכניתג/ 19823שכונת הגליל "אום קובי", בריכת מים, נצרת
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19840שינוי יעוד ממגורים למסחר אעבלין
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 20135ייעוד שטח לחניון ציבורי, אכסאל
כרמיאלתוכניתג/ 20136מבני חינוך ודת פלמ"ח כרמיאל
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 20169הפיכת שביל לדרך משולבת ושינוי התוואי והרוחב שלה, עילוט
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 20168שינוי בהוראות וזכויות בניה רמת ישי
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 20180הסדרת דרכים- בסמת טבעון
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20293שינויי בהוראות וזכיות בניייה , ריינה
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20313שינויי בהוראות וזכויות בנייה - ריינה.
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20314הרחבה נקודתית למגורים - כפר כנא.
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20311הסדרת מערכת הדרכים המקומית,ריינה.
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20336הסדרת דרך כפר כנא.
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 20353הוספת שימושים באזור מגורים מעורב במסחר ביישוב יפייע.