ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010170 מתאריך 17/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 12/ 2בקשה לשימוש חורג ממבנה תעשיה לאולם ארועים
מעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 12/ 2לגיטימציה לבנניין מגורים קיים
מעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 12/ 2בקשה לבניית בית מגורים
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 12/ 2הקמת בית מגורים משפחתי דו קומתי
מעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 12/ 2תוספת קומה וממ"ד למבנה קיים
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה129/ 12/ 2ערר על תכנית מפורטת ג/נה/מק/108
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 12/ 2הסבת חנות ליחידת דיור בת 2 חדרים
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 12/ 2שימוש חורג מהיתר למוסך למכונאות רכב
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 12/ 2סגירת מרפסת קיימת על ידי גגון רעפים
מבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה170/ 12/ 2ערר בקשר לתכנית מפורטת 3/מע/מק/29/7215
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 12/ 2מלון ומסחר