ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2012016 מתאריך 04/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 18409קידוח ברעם 4
הגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתגנ/ 18472הסטת דרך, רומאנה
נושאא1אישור פרוטוקול קודם
טבריהתוכניתג/ 19432יעוד שטח למגורים, מסחר ותירות, ברחוב הפלמ"ח - טבריה
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 19556שינוי במערכת הדרכים מגדל
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 19662מלונאות ומסחר 2 - מגדל
יקנעם עיליתתוכניתג/ 19944הסדרת זכויות בניה וקווי בנין ברח' צאלים 2,4,6 יוקנעם עילית
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19957הגדלת זכויות בניה ותכסית קרקע והקטנת קווי בניה סכנין
גולן, נוה אטי"בתוכניתג/ 19972תיירות - נווה אטיב
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 20033חלוקת מגרש 32,ראש פינה.
יקנעם עיליתתוכניתג/ 20035שינוי בקווי ומס' יח"ד אורנים 19, יוקנעם עילית
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 20043חלוקה תכנונית לקרקע אעבלין
כרמיאלתוכניתג/ 20046מוסך גשר א.ת. כרמיאל
הגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 20098קביעת זכויות בניה ושינוי בקווי בנין של מגרש 123 מרגליות
משגב, הרריתתוכניתג/ 20072מגרש 109, הררית
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 20117שינוי יעוד מגורים למגורים מסחר, תעסוקה והגדלת זכויות בניה, כפר מנדא
בית שאןתוכניתג/ 20121תוספת 6 יח"ד ואחוזי בניה, בית שאן
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 20090שינוי ייעוד מגורים למגורים ומסחר,הקטנת קו בניין מדרך אזורית 891 ,חורפיש.
קרית שמונהתוכניתג/ 20139מגרש 136 רח' ברל, קרית שמונה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 20146שינוי יעוד משטח למבני משק לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות, נחלה 29, צוריאל
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20162הגדלת אחוזי בניה, גובה המבנה, מס' קומות ושינוי בקווי בניה, סכנין
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 20152שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות בחלקה 17 בגוש 11376 בית לחם הגלילית
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 20166שינוי בחבור דרך מס' 152 עם דרך מס' 216 מג'דל שמס
נהריהתוכניתג/ 20211הגדלת אחוזי בניה ברחוב סוקולוב 23, נהריה
נהריהתוכניתג/ 20193הגדלת אחוזי בניה ומס' יח"ד הרצל 16, נהריה
נהריהתוכניתג/ 20242תוכנית מפורטת,עבור חלוקה בהסכמה ושינויי בקווי בניין.