ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010176 מתאריך 22/08/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 08/ 2תביעת פיצויים
מעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים851/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכניות ג2646,ג/7466
מעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים852/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכניות ג/2646, ג/7466
הגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים857/ 11/ 2ערר בגין היטל השבחה תוכניות ג/312,ג/4748,גמ/257/4748
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים859/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות 4/ג/1313, 4/ג/8471
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים839/ 12/ 2ערר בגין שומה מכרעת היטל השבחה תכנית ג'/12452
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים840/ 12/ 2ערר על שומה מכרעת בגין תכנית ג'/12452
יקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים859/ 12/ 2ערר היטל השבחה על שומה של שמאי משה נדם בגין תכנית גנ/17132
הגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים861/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/5710
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים864/ 12/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים865/ 12/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540