ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2012011 מתאריך 27/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 61שינוי בהוראות בניה, ריינה
מרום הגליל, שפרתוכניתמה/ מק/ 8292/ 1חמדת ימים-החלפת מיקום של שטחי מגורים לפי סעיף 62 א(א)
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 12698/ 03החלפת שטחים, נחלה 31 - נהלל
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 22/ 1הגדלת מס' יח"ד, תוספת קומה ושינויים בהוראות התכנית - עפולה
הגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 4382/ 3איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע ושינוי בקוי בניין - ארבל18/10/2012
הגליל התחתון, כפר קישתוכניתגת/ מק/ 4384/ 5החלפת שטחים בנחלה מס' 49 - כפר קיש
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 22/ 2הגדלת מס' יח"ד, תוספת קומה ושינויים בהוראות התכנית-עפולה
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1173"אום קובי" - שכונת הגליל נצרת
עמק המעיינות, מנחמיהתוכניתעמק/ מק/ 29חילופים בייעודי שטח - מנחמיה
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 08שינוי קווי בניין - שעב
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 12698/ 02פיצול נחלה מס' 170 ושינוי קווי בניין - מושב נהלל
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתיז/ מק/ 9327/ 08שינוי קווי בניין והוראות בינוי מגרש 79 - הסוללים.
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 05שינוי קויי בניין והגדלת תכסית במגרש 247 - קבוץ עין דור
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 66חלוקה ללא הסכמה, שינוי הוראות בנייה והעברת זכויות - רמת ישי
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 90שינוי קו בניין ותכסית הבנייה - כפר כנא
טבריהתוכניתטה/ מק/ 16283/ 1שינוי בהוראות בנייה - טבריה
צפתתוכניתצפ/ מק/ 60שינוי קווי בניין בגבעת שושנה - צפת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתיז/ מק/ 38/ 01הסדרת גבולות על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה - כפר ברוך
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 11/ 78העלאת מס' יח"ד והקטנת קווי בנייה - שפרעם
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 12003/ 10שינוי קו בניין מפעל סטאר פלסט - אלון תבור
מבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 67איחוד וחלוקה ללא הסכמה והקטנת גודל מגרש מינימלי - ריינה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 8/ 02פיצול נחלה במשק 18 - מושב היוגב
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 8/ 04פיצול נחלה 88 - במושב היוגב
מעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתמג/ מק/ 2012/ 9איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע - אזה"ת תפן
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 17218/ 73שינוי בהוראות בינוי ושינוי בקו בניין - רמת ישי
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 60שינוי בקווי בניין למגרש - יפיע