ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2012024 מתאריך 19/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כרמיאלתוכניתגנ/ 17751מרכז "רנסנס", אזור תעשיה כרמיאל
גולןתוכניתג/ 18188קידוח מנצורה 3, 4
עכותוכניתג/ 18247עכו- שכונת מגורים באתר תגל
טבריהתוכניתג/ 18957קבר רבי חייא, טבריה
נושא09:00אישור פרוטוקול קודם
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 19734מושב עין יעקב קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
נהריהתוכניתג/ 19785הגדלת אחוזי בניה צפיפות וקומה רח' הרצל 121, נהריה19/11/2012
מעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 19864מושב זרעית - שינוי יעוד קרקע ממגורים מיוחד למגורים בישוב כפרי.
צפתתוכניתג/ 20024מוסדות חינוך ומלונאות - צפת01/11/2012
משגב, מכמניםתוכניתג/ 20217הרחבה צפונית,מצפה מכמנים.
יקנעם עיליתתוכניתג/ 20285שינוי יעוד מאזור תעשיה עתירת ידע למלונאות
הגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 20238שינוי זכויות בנייה בחוות לולים מושב רם - און.
משגב, כמוןתוכניתג/ 20377הרחבת הישוב, כמון
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 20413רפורמה לולים, נטועה
מרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 20422הרפורמה בלולים, דובב
מרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 20446רפורמה לולים מושב חזון