ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2012020 מתאריך 23/10/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושא134אישור פרוטקול קודם מתאריך
נהריהתוכניתג/ 19975הגדלת אחוזי בנייה ברחוב וייצמן 132, נהרייה .
נהריהתוכניתג/ 20076הגדלת אחוזי בניה צפיפות ותוספת קומה ברחוב הסחלב 4, נהריה
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 20124שינוי יעוד וקביעת הוראות בניה ואיחוד, מעלות
נצרתתוכניתג/ 20201הגדלת זכויות בניה ושינוי בקווי בנין למגרש 69, שכונת הורדים, נצרת
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 20202שינוי בקו בנין והגדלת זכויות בניה, דיר אל אסד
משגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 20248מגרש 378, עצמון
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 20275שינוי יעוד ממגורים א' למגורים, מבנה ומוסדות ציבור, נחף
קרית שמונהתוכניתג/ 20272שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ, רח' אחד העם קרית שמונה
יקנעם עיליתתוכניתג/ 20286הגדלת זכויות בניה ותוספת יח"ד רח' הערבה 17, יקנעם עילית
צפתתוכניתג/ 20240שינויי ייעוד מאזור מגורים ב' למגורים ומסחר והגדרת זכויות והוראות בנייה.
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 20294שינוי תוואי ורוחב דרך גישהמשולבת,תרשיחא.