ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2012021 מתאריך 12/11/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 20000שינוי הוראות בנייה במגרש 157,יפה נוף מעלות.
מגדל העמקתוכניתג/ 20229פרץ סנטר מגדל העמק .
משגב, מורשתתוכניתג/ 20274מגרש 110 מורשת
מעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 20273שינוי יעוד משטח מסחרי ומלאכה זעירה לשטח ביעוד מגורים ב', פסוטה
הגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 20270שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ אל בטוף
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 20304שינויי ייעוד מגרש 67.
כרמיאלתוכניתג/ 20295רח' יסעור 65,בני כרמיאל ב',שכונת מכוש,כרמיאל
נצרתתוכניתג/ 20317שינוי בהוראות וזכויות בנייה,נצרת .
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 20318שינוי קווי בניין, הגדלת תכסית קרקע ומספר קומות, בית ג'אן
משגב, לבוןתוכניתג/ 20316הגדלת אחוזי בנייה ושטחי בנייה,מגרש 245 - לבון.
כרמיאלתוכניתג/ 20315שכונת בנה ביתך ,שלב ד' ,החורש 5 כרמיאל.
מטה אשר, אפקתוכניתג/ 20330חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.
נהריהתוכניתג/ 20339הגדלת אחוזי בנייה,ישיבת נהר דיעה - נהרייה.
נהריהתוכניתג/ 20341הגדלת אחוזי בנייה,ומספר הקומות והגובה ברחוב גולומב 5 נהרייה.