ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2002001 מתאריך 14/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 4245שכונת מגורים, פקיעין09/02/2000
מעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 10851זרעית - שינוי לג / 414427/01/2005
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10122שינוי יעוד מיער לדרך ומתקנים הנדסיים, שינוי למתאר,ראש פינה16/01/2003
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10328שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח נופש וספורט, שינוי למתאר, דיר חנא.
עמק הירדןתוכניתג/ 11399פינת האגם, צפון מערב הכנרת30/05/2002
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 5782שנוי יעוד למגורים ולמבני ציבור, חורפיש
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 11910שינוי יעוד משטח חקלאי לגידול בעלי חיים, מעיליא
הגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 11942מחצבת עין חרוד תכנית הרחבה20/02/2008
עמק הירדןתוכניתג/ 12120מחצבות כנרת - פוריה , הרחבה14/12/2004
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 12177שינוי לתכנית ג/ 5180, ינוח08/05/2002
עמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 12510אתר הנצחה - הקרב על המים, ליד אלמגור06/11/2003
עכותוכניתג/ 12578שמורת טבע - שפך הנעמן
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 12625מנות, שינוי לג/ 490704/09/2003
מטה אשר, סערתוכניתג/ 12648הרחבת קיבוץ סער18/05/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 12655מושב חוסן
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 12689מושב אלקוש שינוי לתכנית מפורטת ג/ 265313/03/2007
משגבתוכניתג/ 12747אתר טיפול בפסולת, ואדי כאבול