ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2002003 מתאריך 13/02/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתג/ 10863הרחבה להסדרת שטחים לפיתוח קבוץ חנתון15/07/2002
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11452שינוי תוואי להולכי רגל וחלוקה למגרשים30/05/2002
עפולהתוכניתג/ 11670שינוי משטח מגורים מיוחד למגורים מיוחד וחזית מסחרית10/07/2002
שפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 11679תחנת שאיבה לביוב27/08/2002
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11835אזור מבני ציבור בכניסה לאיכסל15/07/2002
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12222הצרת דרך להולכי רגל וחלוקה למגרשים.
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12264שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' וחלוקת מגרשים, אבו סנאן21/05/2002
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12294הקמת מרכז מסחרי בצמוד לדרך 805 בסכנין10/07/2003
מטה אשר, רגבהתוכניתג/ 12317מושב רגבה - תכנית מתאר09/06/2002
נצרתתוכניתג/ 12337שכונת מגורים של כ- 50 יח"ד01/08/2004
משגב, סלמהתוכניתג/ 12481הרחבת דרך 804
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12464הזזת דרך24/04/2006
טבריהתוכניתג/ 12446הגדלת בית מגורים בטבריה21/05/2002
מעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 12599תחנת שאיבה לביוב הילה.06/04/2003
משגב, כישורתוכניתג/ 12713כביש גישה לתובל ופלך
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12756תחנת תדלוק ושרותי דרך בכסרא08/02/2010
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12778הרחבה למגורים ביבנאל
הגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 12801יחידות ארוח שדמות דבורה
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12823שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק.
משגבתוכניתג/ 12867קידוח חזון 4
משגבתוכניתג/ 12866בריכת יבור27/01/2005
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12876שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 12885שינוי לתקנון של תכנית ג/ 10734 המאושרת12/09/2002
עמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 12927שינוי יעוד משטח משק לשפ"פ - (פארק)19/09/2002
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12932שינוי יעוד לחקלאי מיוחד - רפת עוזי עשת13/03/2003