ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2002001 מתאריך 30/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1017שינוי קו בנין קדמי לצורך בנית גשר, נצרת04/12/2001
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתמג/ מק/ 01/ 48שינוי בקו בנין, מגרשים 2 - 51, מושב גרנות04/09/2002
משגבתוכניתמש/ מק/ 6765/ 1שינוי קו בנין למתן לגיטימציה למבנים והקטנת קו בנין והגדלת תכסית, כאוכב14/03/2002
מעלה הגליל, שלומיתוכניתמג/ מק/ 01/ 49שינוי בקו בנין , שלומי21/01/2003
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 301/ 120/ 1שינוי בקו בנין , קצרין08/05/2003
עכותוכניתעכ/ מק/ מת/ 5איחוד וחלוקה, עכו23/05/2002
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתגר/ מק/ 7145/ 01/ 2שינוי בקו בנין, גוליס
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 01/ 63שינוי קו בנין, סחנין14/03/2002
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1018שינוי בקו בנין ותכסית, נצרת28/11/2002
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 14שינוי בקו בנין, תמרה01/10/2002
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 2001/ 20שינוי קו בנין צדדי ואחורי, תמרה
מבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 7שינוי לקו בנין , איכסל25/06/2002
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6430/ 07שינוי בקו בנין, יפיע24/10/2002
משגבתוכניתמש/ מק/ 9378/ 1שינוי הוראות עיצוב ארכיטקטוני, כמאנה14/03/2002