ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2002009 מתאריך 20/02/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 10183הקצאת שטח לשכונה חדשה לבנים ממשיכים בכפר שמאי.06/07/2004
גולן, כנףתוכניתג/ 10773הרחבת כנף - שלב א'
הגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11514אום אל גאנם- שינוי משטח לבנייני ציבורי ושטח לתכנון בעתיד לשטח למתקן הנדסי30/05/2002
הגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11662שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח לדרך ולבריכת מםלכפר אום אל ענם שינוי לג / 114/08/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11491תל עדשים05/05/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11782תכנית אב לפיתוח לאורך דרך 60
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11884הוספת אחוזי בניה, מג'אר17/07/2003
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12159שנוי מערכת דרכים והקצאת שטח למבני ציבור27/06/2002
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 12141מושב נהלל - הוראות בניה ** ביטול ** ראה תיק מס' ג/ 13637
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 12168שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור27/08/2002
גולןתוכניתג/ 12358מצפים ומצפורים08/02/2005
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12361שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור21/05/2002
גולן, מרום גולןתוכניתג/ 12560קיבוץ מרום גולן19/09/2002
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12580הגדלת % בניה, הקצאת דרך גישה והקטנת קוי בנין30/05/2002
טבריהתוכניתג/ 12601הוספת זכויות בנייה, רח' גולדה טבריה08/05/2002
טבריהתוכניתג/ 12662הסדרת זכויות והגבלות בניה בתרש"צים05/04/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12735הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין
עפולהתוכניתג/ 12725הקצאת שטח איחסון בקרבת ניר העמק13/02/2003
הגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 12839הרחבת בית קשת06/11/2003
גולן, נובתוכניתג/ 12834אתר קומפוסט, מזרחית למושב נוב08/08/2007
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12908שינוי תקנון לישוב דייר חנא20/10/2003
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12907שינוי תקנון לישוב עראבה15/03/2005
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכנין30/11/2004