ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2002006 מתאריך 20/03/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 9825מעלה גלבוע - הרחבת ישוב.21/08/2002
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10604הזזת תוואי דרך מס' 17, שינוי למתאר, כפר יסיף03/02/2003
הגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 11549להבות הבשן, מתאר 103/10/2002
קצריןתוכניתג/ 12072קצרין - רובע 204/08/2002
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 12114גורן - שינוי יעוד קרקע עבור בית כנסת27/06/2002
קצריןתוכניתג/ 12178שינוי לתכנית ג/5088- רובע נווה16/01/2003
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12237שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לשב"צ, הרחבת מבני ציבור, דיר חנא.
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12326יעוד שטח למבנה ציבור05/11/2002
משגב, מנוףתוכניתג/ 12373מנוף שלב ה' - תיקון תקנון, שינוי לג/ 861812/09/2002
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 12370שינוי יעוד למבני ציבור, מגורים א' ודרך בסמיע27/06/2002
נצרת עיליתתוכניתג/ 12391קריית הממשלה, נצרת עילית
משגב, יעדתוכניתג/ 12442מושב יעד, תכנית הרחבה07/07/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12435הגדלת זכויות למאגר מים של מקורות באזור התעשיה של ירכא24/07/2002
גולן, אלי-עדתוכניתג/ 12566אליעד - מגורים05/04/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 12656מושב גורן14/09/2003
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 12658שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ב', עין העמק30/05/2002
משגב, לבוןתוכניתג/ 12712לבון תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש14/12/2004
קצריןתוכניתג/ 12816קצרין אזור תעשיה26/02/2007
מעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 12854העלאת אחוזי בניה באזור מגורים למקצועיים28/09/2006
משגב, אבטליוןתוכניתג/ 12878אבטליון מבנן דרומי
משגבתוכניתג/ 12972תכנית להרחבת מגרש 204/2 שינוי לתכנית ג/ בת/ 214
צפתתוכניתג/ 13083תיקון תקנון - החזרת אחוזי בניה לקדמותם במגרשים 16, 29, 30, בגוש 1307103/03/2005