ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2002003 מתאריך 20/05/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 11771מבואות טל, הגושרים
מעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 10851זרעית - שינוי לג / 414427/01/2005
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פסוטה, גורןתוכניתג/ 11784שמורת טבע מצד אבירים15/02/2012
בקעת בית הכרם, מרום הגליל, משגבתוכניתג/ 12044שמורת טבע מתלול צורים14/09/2009
הגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 12632תיירות, מעין ברוך
הגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 12789הרחבת מחצבת עמיעד
משגבתוכניתג/ 12845שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד - לול פטם
מעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 12902כפר נופש - חמדת הגליל
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 12922חוות לולים - קיבוץ אלונים
תוכניתג/ 12934מחצבת עובדייה, גשר
יזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 12978שטח חקלאי מיוחד, הקמת לול מושב ציפורי27/05/2003