ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2002001 מתאריך 16/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית28/ 19291בית מגורים
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית1א/ 19382לגיטמציה לבנין קיים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית22/ 19318סגירת קומת עמודים+ תוספת מגורים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית6/ 19315בית מגורים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית75/ 19314תוספת מגורים לבנין קיים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית107/ 19281תוספת מגורים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית32/ 19389תוספת מגורים לבנין קיים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית28/ 19280לגיטמציה לבית קיים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית108/ 19313בית מגורים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית40/ 19282תוספת מגורים
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית3ב/ 19356בית מגורים
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית9/ 19385תוספת מגורים
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית9/ 19354תוספת קומת מגורים
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית139/ 19315בית מגורים
עפולהבקשה ועדה מקומית7/ 16689שימוש חורג מחקלאי לאחסנה
הגליל המרכזי, ג'וליסבקשה ועדה מקומית40/ 18442בית מגורים