ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2002014 מתאריך 03/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 10507שינוי יעוד דרך לשטח תעשיה ומבני משק, שינוי יעוד ממגורים לדרך ושטח מבני משק,03/07/2003
עפולהתוכניתג/ 11425שינוי יעוד משטחי מגורים משולב במסחר ושטח משולב לדרך עפולה22/04/2004
קרית שמונהתוכניתג/ 9382שינוי כביש 90 , שדרות תל חי, קרית שמונה12/09/2002
הגליל התחתוןתוכניתג/ 7315מרכז חינוכי -הודיות06/04/2003
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12062שינוי תוואי דרך03/10/2002
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 12140מושב היוגב - הוראות בניה27/05/2003
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 12211שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור ספורט, מגורים ומסחר27/08/2002
עמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 12265תכנית מתאר פוריה עילית12/09/2002
מגדל העמקתוכניתג/ 12356מוסדות חב"ד - שכונה מערבית27/01/2004
מרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 12439מושב אביבים - הרחבה07/02/2007
גולן, כנףתוכניתג/ 12771הסדרת מגרשי מגורים - מושב כנף13/03/2007