ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2002018 מתאריך 25/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, אפקתוכניתג/ 12657הרחבת קיבוץ אפק
הגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 13203כפר סולד שכונה קהילתית13/03/2007
מטה אשר, חניתהתוכניתג/ 13225תכנית מתאר חניתה05/01/2006