ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2002016 מתאריך 29/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נהריהתוכניתג/ 8241מבנן 8 עין שרה, נהריה18/02/2004
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 7714ביטול דרכים שעל פי תכנית מתאר מס' ,983 ראמה12/06/2001
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 11453רה תכנון של שכונת מגורים קיימת, שפרעם, מתאר 1
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10708שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, ביטול דרך קיימת ומגורים, שינוי למתאר, עראבה16/01/2003
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11264מתחם צפוני ערב אל חילף, בסמת טבעון, מתאר 118/03/2003
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 12026מגורים ב' - כאוכב13/03/2003
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 12277תחנת משנה "ראש פינה "27/05/2003
נצרת עיליתתוכניתג/ 12618אזור מגורים א' והדרת צומת, נצרת עילית
כרמיאלתוכניתג/ 13284תחנת תידלוק "אלון כרמיאל", כרמיאל10/12/2002