ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2002014 מתאריך 22/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 10341תכנון שטח המיועד לתכנון בעתיד ושינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע20/12/2005
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11309שינוי תכניות ג / 2614 ג / 2610 ג / 627113/02/2003
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 7634שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח ספורט, מעלות11/05/2004
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 9769שינוי יעוד מאזור מגורים למבני ציבור, שינוי למתאר, כפר מנדא.20/03/2008
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11970הצרת דרך ע"פ מצב קיים
נצרתתוכניתג/ 12247שכונת מגורים של כ-100 יח"ד21/09/2003
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 12586מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה10/12/2002
מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 12885שינוי לתקנון של תכנית ג/ 10734 המאושרת12/09/2002
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 12917מרכז מסחרי ומגורים
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13069שכונת מגורים בכניסה לעילוט
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13107שינוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת יעודים לצורך מתן לגיטימציה לביה"ס22/07/2003
נצרתתוכניתג/ 13133תכנון מפורט של אזור בניה מוצע
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13220שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור26/08/2003
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13219שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור11/05/2004
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13218שינוי יעוד ממגורים לשטח למבנה ציבור23/05/2004
מבוא העמקיםתוכניתג/ 13183שינוי יעוד מחקלאי - למסחר מעורב במגורים
מבוא העמקיםתוכניתג/ 13182הגדלת שטח מגורים
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13181הרחבת שטח למגורים01/04/2004
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 13184הצרה נקודתית של דרך11/05/2004
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13185החלפת שטחים והגדלת שטחים למגורים
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13186ביטול שטח ציבורי פתוח
שפלת הגלילתוכניתג/ 13233שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים