ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2002028 מתאריך 25/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 02התנגדות לחיפוי חיצוני של מבנה באבן בחזיתות
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 02בקשה להקמת תחנת תדלוק
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 02לגטימציה לעליית גג ולמחסן
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 02תוספת לבית קיים
מגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 02בקשה לגידור חצר משותפת