ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2002030 מתאריך 16/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 02בקשה לתוספת מגורים מעל בנין קיים
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 02תוספת לבנין קיים
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 02בקשה לתוספת יח"ד לבנין קיים מורכב משתי קומות מגורים
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 02בקשה להקמת פרגולה מקורה
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 02בנין מוצע 3 קומות