ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2002018 מתאריך 12/08/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, פלךתוכניתג/ 11507פלך - תכנית הרחבה, מתאר 114/09/2003
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 11613שכונת בנים 1 - חורפיש, מתאר 118/05/2005
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 10789שכונה דרומית - שפרעם
משגב, הר חלוץתוכניתג/ 10902הר חלוץ, שינוי למתאר,04/09/2003
גולן, עמק הירדןתוכניתג/ 11899מקטע מס' 1 חוף גולן02/06/2004
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 11910שינוי יעוד משטח חקלאי לגידול בעלי חיים, מעיליא
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12041שכונת מגורים, שפרעם10/07/2003
משגבתוכניתג/ 12150קידוח שגב 123/01/2003
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12193שינוי תכנית ג/בת 19219/12/2002
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12225פקיעין - מכללה אזורית ומרכז ספורט02/02/2004
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12533הרחבת שכונת חיילים משוחררים, שפרעם23/01/2003
מרום הגלילתוכניתג/ 12564אירוח כפרי במרחב תכנון מרום הגליל10/12/2002
משגב, לבוןתוכניתג/ 12576שינוי לתכנית ג/ 8384 לבון מכללה וגני תעשיה20/10/2003
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 12627עין יעקב תיירות ובית ותיקים16/01/2003
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 12638שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים10/11/2002