ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2002007 מתאריך 29/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 2001/ 81שינוי בקויי בנין סחכנין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 2001 / 90שינוי תוואי דרך מס' 8, צפון מזרח סחנין
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 2תכנית חלוקה ושינוי קווי בנין, עראבה08/08/2002
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתמג/ מק/ 2002/ 10שינוי לכיסוי תכסית, זיו הגליל28/11/2002
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתמג/ מק/ 2002/ 9הקטנת קו בנין במגרש 36, זיו הגליל21/01/2003
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 01/ 14שינוי קו בנין , עראבה05/09/2002
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 11/ 02איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, כפר מנדא01/07/2003
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 02/ 12הקטנת קו בנין ושינוי מסק 'ומות, גפר מנדא24/03/2004
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 02/ 02שינוי קווי בנין ואיחוד וחלוקה, שפרעם01/07/2003
מגדל העמקתוכניתמה/ מק/ 271/ 5שינוי גודל מגרש מינימלי באזור מגורים א', בנה, ביתך, מגדל העמק28/11/2002
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 7שינוי קו בנין, בוסמת טבעון21/01/2003
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 12הגדלת שטח למבני ציבור, יפיע
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ טב/ 50/ 5שינוי קו בנין, בסמת טבעון21/01/2003
הגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 23שינוי קו בנין קדמי, רם און07/07/2003
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 11שינוי בהוראות בניה ואיחוד וחלוקה מחדש30/04/2003
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 6113/ 3הרחבת שטח למבנה ציבור, עפולה16/12/2002
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 180/ 2שינוי קו בנין. עפולה07/01/2003
נהריהתוכניתג/ נה/ מק/ 41שינוי קו בנין , נהריה
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 062איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה, בית הלל14/03/2004
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 057איחוד וחלוקה מחדש, מגרש 142 + A, בית הלל.08/01/2004
טבריהתוכניתטה/ מק/ 161/ 1איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, טבריה24/12/2001